ZUŠ Vojtěch uspěla s evropským projektem

Základní umělecká škola Vojtěch v současné době realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Projekt Šablony pro ZUŠ Vojtěch 2 získal finanční podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský, což umožní škole zkvalitnit svou činnost a poskytnout jejím žákům lepší vzdělávací příležitosti. Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, je vytvořit takové prostředí, ve kterém budou mít všichni žáci příležitost rozvíjet své schopnosti a talenty.

Za poskytnutou podporu upřímně děkujeme.