Dokumenty školy

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program ZPÍVÁNÍ NÁS BAVÍ

Školní řád

Plán první pomoci – traumatologický plán

Požární poplachová směrnice

Úplata za vzdělávání
(za 1 pololetí školního roku)

  • 1 dítě individuálně: 1 200 Kč
  • více sourozenců individuálně: každý 1000 Kč
  • 1 dítě ve dvojici: 1 000 Kč
  • více sourozenců ve dvojici: každý 800 Kč
  • 1 dítě skupinově: 600 Kč
  • více sourozenců skupinově: každý 500 Kč
  • 1 sourozenec indiv., 1 ve dvojici: 1000+800 Kč
  • 1 dítě rozšířené vyučování: 1 300 Kč

Přihláška do ZUŠ Vojtěch je Vám spolu s formulářem „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který, prosíme, vyplňte rovněž, k dispozici ve formátu *.pdf.

prihlaska