Pár slov o naší škole

Základní umělecká škola Vojtěch provozuje svou činnost od 1. 9. 2015. Navazuje na čtyřleté fungování Hudební školy Vojtěch o.p.s., která je jejím zřizovatelem a která rozvíjí hudební schopnosti dětí již od zhruba tří let.

První žáci ZUŠ Vojtěch, do které chodí děti od cca pěti let, byli na základě talentových zkoušek vybráni většinou právě z dětí, vzdělávaných v Hudební škole Vojtěch o.p.s., se kterou v minulosti absolvovali řadu projektů a vystoupení pro veřejnost, jako například provedení

Jak ZUŠ Vojtěch, tak Hudební škola Vojtěch jsou zaměřeny na všeobecný hudební rozvoj dětí a na pěveckou výchovu.  Vyústěním bývá zapojení dětí do dětského či smíšeného sboru.

Škola chce vychovávat především zpěváky, kteří budou různými způsoby prospěšní zejména českobudějovickému regionu. Přímou vazbu pak má mít na smíšený pěvecký sbor Vojtěch, v jehož blízkosti působí a se kterým hodlá pravidelně spolupracovat. Škola je otevřená jakékoliv další spolupráci jak v rámci České republiky, tak v zahraničí.

Základní umělecká škola Vojtěch je školskou právnickou osobou (IČ: 04064488), zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Současná kapacita školy je 50 žáků.

S použitím archivních záběrů vytvořil Kryštof Holub.