Termíny, akce

HUDEBNÍ NAUKA

Výuka hudební nauky probíhá jednou měsíčně ve čtyřhodinových blocích s vloženým volnočasovým programem v rámci tzv. Dnů ZUŠ Vojtěch, které se konají v budově školy ve vyhlášených termínech od 9 do 16 hodin, není-li ředitelem školy zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků oznámeno jinak.

Termíny konání výuky hudební nauky ve školním roce 2020/2021:
12. 9., 24. 10., 19. 12., 16. 1., 27. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5., 12. 6.

SBOROVÝ ZPĚV

Termíny konání výuky sborového zpěvu ve školním roce 2020/2021:
13. 9., 25. 10., 7. 11., 15. 11., 29. 11., 20. 12., 24. 12., 17. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 24. 4., 9. 5., 23. 5., 13. 6.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

  • Sobota 12. 9. 2020 > Akademie ZUŠ Vojtěch
  • Sobota 10. 10. 2020 > Projektový den ZUŠ Vojtěch, Praha
  • Neděle 15. 11. 2020 > provedení tří dětských muzikálů (Malá scéna DK Metropol, České Budějovice)
  • Neděle 29. 11. 2020 > zpěv sboru (adventní písně) při rozsvěcování vánočního stromu před komunitním centrem na Máji
  • Neděle 9. 5. 2021 > zpěv sboru během oslavy Svátku matek v Hrdějovicích v kapli na Těšíně