Termíny, akce

HUDEBNÍ NAUKA

Výuka hudební nauky probíhá jednou měsíčně ve čtyřhodinových blocích s vloženým volnočasovým programem v rámci tzv. Dnů ZUŠ Vojtěch, které se konají v budově školy ve vyhlášených termínech od 9 do 16 hodin, není-li ředitelem školy zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků oznámeno jinak.

Termíny konání výuky hudební nauky ve školním roce 2022/2023:
3. 9., 22. 10., 5. 11., 3. 12., 28. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 14. 5., 17. 6.

SBOROVÝ ZPĚV

Termíny konání výuky sborového zpěvu ve školním roce 2022/2023:
3. 9., 17. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 12. 11., 3. 12., 24. 12., 25. 12., 7. 1., 28. 1., 18. 2., 18. 3., 2. 4., 9. 4., 22. 4., 14. 5., 17. 6.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

  • Sobota 12. 11. 2022 > premiéra dětských muzikálů Popelka a Dívčí válka (kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice)
  • Sobota 3. 12. 2022 > zpěv sboru (adventní písně) před komunitním centrem na Máji
  • Sobota 24. 12. 2022 > zpěv sboru během tzv. dětské půlnoční mše (kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice)
  • Neděle 25. 12. 2022 > zpěv sboru během slavnostní bohoslužby na Boží hod vánoční (kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice)
  • Duben 2023 > zpěv sboru během velikonočních bohoslužeb (kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice)
  • Neděle 14. 5. 2023 > zpěv sboru během oslavy Svátku matek