V ZUŠ Vojtěch se díky evropskému projektu zaměří na podporu tandemové výuky

Základní umělecká škola Vojtěch je zapojena do projektu „Šablony pro ZUŠ Vojtěch“, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a v oblasti odborné přípravy. Prakticky se v případě naší ZUŠ jedná o podporu tandemové výuky, umožnění rozsáhlejší účasti odborníka ve výuce, realizaci projektového dne s žáky a o stáž pedagoga v jiném zařízení.