Soutěž o zájezd do Techmanie!

AKTUALIZACE – SDĚLENÍ ORGANIZÁTORŮ (25.3.2021): Protože za současných epidemiologických nařízení a opatření Vlády ČR nelze nyní předjímat, kdy bude Techmanie otevřena, dočasně pozastavujeme naši soutěž.
Své soutěžní výtvory můžete i tak nadále tvořit a odevzdávat. Nový termín uzávěrky, vyhodnocení a výletu do Techmánie oznámíme co nejdříve. Děkujeme za pochopení.

RŮZNÉ CESTY, JEDEN CÍL / Tvoříme k 30letému výročí salesiánů v Českých Budějovicích

Kdo se může účastnit?
Děti a mládež napříč salesiánským dílem (účastníci programů Salesiánského střediska – zájmové kroužky, chaloupky, otevřené kluby, děti z farnosti u kostela sv. Vojtěcha, ZUŠ Vojtěch)

Věkové kategorie:
6 – 8 let
9 – 12 let
13 – 15 let

Téma:
V tvorbě musí být současně zapracována tři hesla: „30“, „SALESIÁNI“, „ČESKÉ BUDĚJOVICE“. Jedno soutěžní dílo musí obsahovat všechna tři hesla!

Forma:
Výtvarná, hudební, fotografická a další umělecké formy. Soutěžní práce mohou mít jakýkoli charakter – můžete psát povídku, točit videa, fotit či tvořit fotomontáže. Nakreslit obrázek, složit básničku nebo písničku, zkrátka využít svých schopností a ukázat, v čem jste dobří, a to nám do soutěže přinést. Soutěžní výtvor ale musí obsahovat všechna tři hesla “Salesiáni” “České Budějovice” “30”

Přihláška do soutěže a odevzdání děl:
Soutěžní dílo s čitelně vyplněnou přihláškou (ke stažení níže) odevzdejte buď vedoucímu vašeho programu(subjektu), nebo na vrátnici – recepci na Čtyráku (Emy Destinové 1) nebo KC Máj (Antonína Barcala 40)

Hlavní cena:
Celodenní zájezd s pedagogickým doprovodem do Techmanie v Plzni

Harmonogram:
28. 3. 2021  odevzdávání soutěžních prací
4. 4. 2021 oznámení výherců
11. 4. 2021 zájezd do Techmánie Plzeň pro výherce

Další pravidla:
– přihlášky doručené pořadateli po 28. 3. 2021 nebudou přijaty do soutěže
– při posuzování soutěžních výtvorů mají prioritu ta díla, která byla vyhotovena jedním tvůrcem – soutěžícím
– pokud se soutěžící přihlásí se svým výtvorem do soutěže v několika subjektech (ZUŠ, chaloupky, kroužky) a umístí se při vyhodnocení na výherním místě, má nárok pouze na jednu cenu (výhra je nepřenosná na další osoby)
– při vyhodnocení soutěže se budou jednotlivá různá provedení hodnotit společně v rámci věkové kategorie (malování, zpěv, video, foto, příběh, atd.)
– šanci na výhru má z každého salesiánského subjektu několik soutěžících
– výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.sasmcb.cz

Odevzdání audiovizuální tvorby (písničky, videa)
– pokud odevzdáváte audiovizuální tvorbu, řiďte se následujícími pravidly:
– maximální délka videa může být 2 minuty
– posílejte videa v co nejlepší kvalitě
– videa natáčejte na šířku
– tvorbu zasílejte společně s vyplněnou přihláškou na email: soutez30let@seznam.cz či přes USCHOVNA.cz

A pro jistotu:
– výhra je nenároková
– výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání
– pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
– výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné
– pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě
– po doručení soutěžního díla pořadatelům a jeho zařazení do soutěže získává pořadatel vlastnická práva k originálu díla
– o výhercích soutěže bude rozhodovat porota, složená ze zástupců jednotlivých salesiánských subjektů a pořadatelů soutěže

Hlavní pořadatel:
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice

GDPR:
V rámci pořádané soutěže budou přihlášená díla, soutěžící a jejich tvorba zveřejněny spolu s výsledky kategorií na webových stránkách a sociálních sítích Střediska. Pokud si nepřejete, aby vaše dítě nebo jiná osoba byly zveřejněny, napište nám na petr.kuba@sasmcb.cz.

Přihláška ke stažení