Ohlédnutí za školním rokem 2023/24

Ve školním roce 2023/24 navštěvovalo Základní uměleckou školu Vojtěch 42 žáků a žaček ve věku od 5 do 19 let. Jedenáctičlenný pedagogický sbor je učil sólovému a sborovému zpěvu, hudební nauce a nově také hře na zobcovou flétnu. S našimi žáky jsme se aktivně zapojili do kulturního dění ve farnosti sv. Vojtěcha. Zúčastnili jsme se benefičního koncertu s kapelou Spirituál kvartet, hudebně se podíleli na druhém ročníku Adventního zpívání s Barborkou a uspořádali několik vlastních koncertů. V neposlední řadě jsme zpěvem doprovodili šest nedělních bohoslužeb a dětskou půlnoční mši.

Také v letošním školním roce se rozvíjela spolupráce naší školy s farním sborem při kostele sv. Vojtěcha. Starší žáci se do jeho činnosti aktivně zapojili a zpívali během čtyř nedělních bohoslužeb, o Vánocích a Velikonocích. Těší nás, že se v hudební složce bohoslužeb angažují i děti mimo ZUŠ (kamarádi či příbuzní našich žáků), ať už zpěvem nebo hrou na hudební nástroje.

Pravidelnou součástí výuky naší školy byly sobotní Dny ZUŠ věnované hudební nauce, přípravě na zpěvy během bohoslužeb, nácviku písní na koncerty a ve spolupráci se salesiánskou komunitou také duchovnímu rozvoji žáků.

Skvělého úspěchu dosáhla naše žákyně Anička Smolková v celorepublikové soutěži v sólovém a komorním zpěvu Brillante Teplice. V konkurenci třinácti účastníků se stala vítězkou kategorie C! Anička je žákyní ve třídě Sylvie Sedlecké, která spolu s korepetitorkou Kateřinou Malíkovou od porotců soutěže získala zvláštní Cenu ředitele ZUŠ Teplice za úspěšnou a harmonickou spolupráci.

Hned z kraje školního roku 2023/24 jsme absolvovali několikadenní návštěvu České školní inspekce, která dopadla dle závěrečného hodnocení velmi dobře. Inspektorky ocenily zejména naše aktivity v oblasti autorských muzikálů a špičkové zvukařské vybavení, které prý slouží jako inspirace pro další školy.

Děkujeme rodičům našich žáků za podporu a důvěru, kterou nám projevují, Místní komunitě Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích – Čtyřech Dvorech za výborné vztahy a těšíme na všechny tradiční aktivity i nové výzvy, které s sebou přinese již 10. rok existence Základní umělecké školy Vojtěch!