Ohlédnutí za školním rokem 2022/23

Ve školním roce 2022/23 navštěvovalo Základní uměleckou školu Vojtěch 36 žákyň a žáků ve věku od 5 do 18 let, kteří se u 8 pedagogů vzdělávali v sólovém a sborovém zpěvu, ve hře na zobcovou flétnu a hudební nauce.

Pravidelnou součástí výuky byly opět sobotní Dny ZUŠ, během kterých jsme se s dětmi věnovali zejména přípravě na zpěvy během nedělních bohoslužeb a nácviku na muzikály Popelka (mladší žáci) a Dívčí válka (starší žáci), jejichž dvě premiérová představení se před zcela zaplněným kostelem sv. Vojtěcha uskutečnila 12. listopadu 2022.

V prosinci 2022 naši žáci pěvecky podpořili adventní pásmo pořádané před komunitním centrem na sídlišti Máj.

V květnu 2023 vystoupil sbor ZUŠ Vojtěch s písněmi Měsíční řeka a Za svým snem jít během benefičního koncertu swingového zpěváka Jana Smigmatora pro českobudějovické Salesiánské středisko mládeže.

Jen o několik dní později naše škola koncertem a vystoupením na sváteční bohoslužbě podpořila také Familyfest, který pořádalo Biskupství českobudějovické.

Po celý rok žáci ZUŠ Vojtěch pěvecky i instrumentálně doprovázeli bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech či v Komunitním centru Máj.

Ve školním roce 2022/23 realizovala Základní umělecká škola Vojtěch projekt zaměřený na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Projekt Šablony pro ZUŠ Vojtěch 2 získal finanční podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský, což umožní škole zkvalitnit svou činnost a poskytnout jejím žákům lepší vzdělávací příležitosti. Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, je vytvořit takové prostředí, ve kterém budou mít všichni žáci příležitost rozvíjet své schopnosti a talenty.

Díky sponzorskému daru Nadačního fondu KASKA jsme mohli zakoupit dálkově ovladatelnou pohyblivou kameru, jež bude využita pro pravidelné streamování vystoupení dětského sboru.

Za oba mimořádné finanční příspěvky upřímně děkujeme!

Také ve školním roce 2023/24 se v činnosti ZUŠ Vojtěch zaměříme na cíle definované naším Školním vzdělávacím programem, tedy na „rozvoj všeobecné hudebnosti dětí, především pak jejich zpěvnosti a schopnosti zapojovat se do pěvecké a sborové praxe.“

Do jeho zahájení Vám přeji klidný letní čas a spoustu hudebních prožitků.

Michal Bosák
zástupce ředitele ZUŠ Vojtěch