Ohlédnutí za školním rokem 2021/22

Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo Základní uměleckou školu Vojtěch 40 žákyň a žáků ve věku od 4 do 19 let, kteří se u 7 pedagogů vzdělávali v sólovém a sborovém zpěvu a v hodinách hudební nauky.

Pravidelnou součástí výuky byly opět sobotní Dny ZUŠ (přibližně 1x měsíčně), během kterých jsme se s dětmi věnovali zejména přípravě na zpěvy během nedělních bohoslužeb a nácviku na muzikály Popelka (mladší žáci) a Dívčí válka (starší žáci), jejichž premiéra je naplánována na listopad 2022.

Děti ze ZUŠ Vojtěch rovněž pořídily nahrávku písně Máma, táta, jejíž zvukový záznam byl součástí Národního týdne pro rodinu pořádaného Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického.

Z veřejných aktivit žáků ZUŠ Vojtěch jmenujme (kromě pravidelného – i instrumentálního – doprovodu bohoslužeb v kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech) například vystoupení během jubilejního 30. Salesiánského plesu (30. dubna 2022) nebo koncert u příležitosti Svátku matek, který se uskutečnil v neděli 8. května v českobudějovickém kostele sv. Rodiny.

Také ve školním roce 2022/23 se v činnosti ZUŠ Vojtěch zaměříme na cíle definované naším Školním vzdělávacím programem, tedy na „rozvoj všeobecné hudebnosti dětí, především pak jejich zpěvnosti a schopnosti zapojovat se do pěvecké a sborové praxe.“

Jedním z vrcholů školního roku bude nepochybně premiérové provedení výše zmíněných dětských muzikálů Popelka a Dívčí válka, které jejich autoři (Michal Bosák & Jiří Řehounek; František Pittner) napsali přímo pro žáky školy. Budeme rádi, když nás v sobotu 12. listopadu přijdete do čtyráckého kostela podpořit!

Michal Bosák
zástupce ředitele ZUŠ Vojtěch