Od 25. listopadu opět prezenčně

ZUŠ Vojtěch od 25. listopadu 2020 opět přechází z distanční formy na prezenční výuku, a to s těmito omezeními/nařízeními:

  • Do školy je zakázán vstup osobám infikovaným, osobám s podezřením na zasažení infekci a osobám v karanténě.
  • Při vstupu do budovy si vyučující i žáci dezinfikují ruce.
  • Mezi hodinami vyučující řádně vyvětrají učebnu.
  • V hodině může být přítomen pouze jeden pedagog a jeden žák.
  • Ve škole je nutný pohyb v roušce, pouze během výuky je dovoleno roušku odložit při udržení dostatečného odstupu žáka od vyučujícího.

Přejeme všem šťastný návrat do výuky a pevné zdraví.