Historicky první víkendovka ZUŠ Vojtěch

V pátek 13. května navečer jsme se s dětmi ze ZUŠ Vojtěch vypravili na hosínskou faru, abychom zde strávili zkrácený víkend. Po příjezdu a večeři z vlastních zásob jsme zpívali, noc do půlnoci se na přání dětí nesla v poněkud kanadském duchu.

Hlavní náplní víkendu bylo procvičování konkurzních pasáží z připravovaného muzikálu Archa nové naděje Jana Meisla. V sobotu večer proběhl výběr představitelů hlavních rolí, děti se bodovaly navzájem. Abychom se odreagovali, navštívili jsme během dne se zkušeným průvodcem Orty a poté opekli špekáčky.

V neděli ráno jsme museli brzy vstát, abychom stihli snídani, autobus a zvučenou zkoušku před nedělními zpěvy v 10 hodin. Velký dík patří Gábině Dudákové, manželům Štechovým a paní Javůrkové za vaření a další související pomoc.