Ohlédnutí za školním rokem 2021/22

Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo Základní uměleckou školu Vojtěch 40 žákyň a žáků ve věku od 4 do 19 let, kteří se u 7 pedagogů vzdělávali v sólovém a sborovém zpěvu a v hodinách hudební nauky.

Pravidelnou součástí výuky byly opět sobotní Dny ZUŠ (přibližně 1x měsíčně), během kterých jsme se s dětmi věnovali zejména přípravě na zpěvy během nedělních bohoslužeb a nácviku na muzikály Popelka (mladší žáci) a Dívčí válka (starší žáci), jejichž premiéra je naplánována na listopad 2022.

Děti ze ZUŠ Vojtěch rovněž pořídily nahrávku písně Máma, táta, jejíž zvukový záznam byl součástí Národního týdne pro rodinu pořádaného Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického.

Z veřejných aktivit žáků ZUŠ Vojtěch jmenujme (kromě pravidelného – i instrumentálního – doprovodu bohoslužeb v kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech) například vystoupení během jubilejního 30. Salesiánského plesu (30. dubna 2022) nebo koncert u příležitosti Svátku matek, který se uskutečnil v neděli 8. května v českobudějovickém kostele sv. Rodiny.

Pokračovat ve čtení…

Děti ze ZUŠ Vojtěch vystoupí v KC Máj

V neděli 14. listopadu v 10 hodin se v prostorách Komunitního centra Máj uskuteční již tradiční mše svatá. Celebrovat ji bude salesián Tomáš Rádl a hudební doprovod obstarají žáci ZUŠ Vojtěch pod vedením Zdenka Zavičáka.

Po mši svaté je možné si Komunitní centrum prohlédnout, popřípadě posedět v prostorách, kde zaměstnanci budějovického Salesiánského střediska mládeže pracují s dětmi.

Pokračovat ve čtení…