Naše vystoupení s Janem Smigmatorem je na YouTube

Společné vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Vojtěch s Janem Smigmatorem, které se uskutečnilo v rámci benefičního koncertu pro českobudějovické Salesiánské středisko mládeže, je ke zhlédnutí na YouTube.

Ohlédnutí za školním rokem 2022/23

Ve školním roce 2022/23 navštěvovalo Základní uměleckou školu Vojtěch 36 žákyň a žáků ve věku od 5 do 18 let, kteří se u 8 pedagogů vzdělávali v sólovém a sborovém zpěvu, ve hře na zobcovou flétnu a hudební nauce.

Pravidelnou součástí výuky byly opět sobotní Dny ZUŠ, během kterých jsme se s dětmi věnovali zejména přípravě na zpěvy během nedělních bohoslužeb a nácviku na muzikály Popelka (mladší žáci) a Dívčí válka (starší žáci), jejichž dvě premiérová představení se před zcela zaplněným kostelem sv. Vojtěcha uskutečnila 12. listopadu 2022.

V prosinci 2022 naši žáci pěvecky podpořili adventní pásmo pořádané před komunitním centrem na sídlišti Máj.

V květnu 2023 vystoupil sbor ZUŠ Vojtěch s písněmi Měsíční řeka a Za svým snem jít během benefičního koncertu swingového zpěváka Jana Smigmatora pro českobudějovické Salesiánské středisko mládeže.

Pokračovat ve čtení…