Termíny, akce

HUDEBNÍ NAUKA

Výuka hudební nauky probíhá jednou měsíčně ve čtyřhodinových blocích s vloženým volnočasovým programem v rámci tzv. Dnů ZUŠ Vojtěch, které se konají v budově školy ve vyhlášených termínech od 9 do 16 hodin, není-li ředitelem školy zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků oznámeno jinak.

Termíny konání výuky hudební nauky do konce školního roku 2018/2019:
15. 9., 6. 10., 13. 10., 17. 11., 15. 12., 26. 1., 2. 3., 27. 4., 25. 5., 15. 6.

SBOROVÝ ZPĚV

Termíny konání výuky sborového zpěvu do konce školního roku 2018/2019:
2. 9., 2. 12., 24. 12., 6. 1., 31. 3., 14. 4., 18. 4., 19. 4., 20. 4., 21. 4., 28. 4., 26. 5.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

  • Čtvrtek 13. 9. 2018 koncert s Hradišťanem
  • Sobota 13. 10. 2018 provedení tří dětských muzikálů
  • Sobota 30. 3. 2019 provedení tří dětských muzikálů