Pár slov o naší škole

Základní umělecká škola Vojtěch provozuje svou činnost od 1. 9. 2015. Navazuje na čtyřleté fungování Hudební školy Vojtěch o.p.s., která je jejím zřizovatelem. První žáci ZUŠ Vojtěch byli na základě talentových zkoušek vybráni většinou právě z dětí, vzdělávaných v Hudební škole Vojtěch o.p.s., se kterou v minulosti absolvovali řadu projektů a vystoupení pro veřejnost, jako například provedení čtyř operek Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vystoupení s muzikou Hradišťan, společné projekty s dětským pěveckým sborem Canzonetta, Pěveckým sborem Velešín apod.

Škola chce vychovávat především zpěváky, kteří budou různými způsoby prospěšní zejména českobudějovickému regionu. Přímou vazbu pak má mít na smíšený pěvecký sbor Vojtěch, v jehož blízkosti působí a se kterým hodlá pravidelně spolupracovat. Škola je otevřená jakékoliv další spolupráci jak v rámci České republiky, tak v zahraničí.

Základní umělecká škola Vojtěch je školskou právnickou osobou (IČ: 04064488), zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Současná kapacita školy je 30 žáků.

S použitím archivních záběrů vytvořil Kryštof Holub.